_pre2_post2_sec
Hvitsten Extension Next Prev Index
Hvitsten Extension
Client : Elisabeth Ulven w. family
Location : Bråtebuktveien, Vestby.
Year : 2015 - 2016.

Type : Summer House Extension.
Size : xx sqm. / xx sqf.
Status : Completed.

Team : Andreas Tingulstad.

Utgangspunktet for dette prosjektet var en låst situasjon i en eksisterende perle - et sommerhus eid av Elisabeth, med mannen Erling, to barn og hunden Lucas.

Inngangspartiet med tilhørende funksjoner var keitete utnyttet og lite inviterende i en ellers ryddig planløsning.  To strategier ble utarbeidet, en ble valgt.